متن گواهینامه‌ی فنی درب ضدحریق شرکت هگمتان درب امیر از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی به این شرح است:

به استناد بند ۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بر اساس نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می‌باشد، در فلزی مقاوم در برابر آتش FD-E/FF1  تولید شرکت هگمتان درب امیر، با نام تجاری امیر درب به نشانی کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی،بلوار سوم،خیابان سی و دوم، مقاومت در برابر آتش با درجه 240 را احراز نموده و با رعایت جزئیات و دامنه کاربرد در گزارش و دستورالعمل اجرایی مربوط  TAR FD95-06 می تواند در انواع ساختمان‌ها و مکان‌هایی که طبق مقررات ساختمانی مقاومت حداکثر 240 دقیقه در برابر آتش الزامی است مورد استفاده قرار گیرد. لذا این گواهینامه فنی از تاریخ 18/11/1395 به مدت یک‌سال به شرکت هگمتان درب امیر برای بهره‌برداری قانونی اعطا می‌شود.
محمد شکرچی‌زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

 

گواهینامه‌ی فنی درب ضدحریق
govahi-fani

 

test-certificate
test-certificate