نمايندگي مي بايست قبل ازدادن سفارش به شركت يك دوم مبلغ كل سفارش داده شده رابه حساب شركت واريز نموده و ما بقي قبل از بارگيري نقدا” تسويه شود ،تمامي نمونه هاي نمايشگاهي متعلق به خود نمايندگي و مبلغ آن به صورت نقدي دريافت خواهد شد.

شركت موظف است بعد از اعطاي نمايندگي نمونه رنگ – مدل نمونه ها – قيمت نمونه هاي توليدي و كاتالوگ براي همه نمايندگي اعطايي آماده و بعد از دريافت سفارش درخصوص زمان تحويل سفارش با نمايندگي هماهنگي لازمه رابه عمل آورد. بعلاوه نمايندگي نيز موظف بوده كه قبل از گرفتن سفارشات با شركت در مورد زمان تحويل هماهنگي لازم رابعمل آورد.

کلیه هزینه حمل و نقل به عهده نمایندگی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیت نصب را به عهده نخواهد گرفت.

هزینه هرگونه تبلیغات در داخل استان به عهده نمایندگی خواهد بود.

شركت موظف به اصلاح كليه محصولات مغاير با برگ سفارش (فكس) مي باشد. و شركت درصورت نياز اقدام به ارسال كارشناس براي بررسي هرگونه خطاي احتمالي مي باشد. هزينه هر گونه خطا از طرف نمايندگي يا مشتري به عهده شركت نمي باشد.درصورت وجودهرگونه ايراد يا اشتباه درمحصولات ارسالي، شركت موظف به ارسال كارشناس جهت بررسي مي باشد در صورتي كه اشتباه از طرف نمايندگي باشد هزينه اصلاح و ارسال كارشناس به عهده نمايندگي مي باشد شركت متعهد ميگردد درخواست طرف قرارداد را به هرتعداد باتوجه به جدول زمان بندي واحد فروش به نحو احسن به انجام رساند مدت زمان تحويل سفارش بسته به ترافيك سفارشات ازحداقل 20 روز و با هماهنگي شركت و نمايندگي مي باشد.

هيچ درخواستي غيرمكتوب قابل قبول نبوده و ارسال فكس فقط با اخذ تائيديه فكس مربوطه از طرفين قابل قبول مي باشد.