EN

هگمتان درب امیر
تولید کننده‌ی تخصصی درب های مقاوم در برابر حریق

0
منو دسترسی
اطلاعات فنی زیرساخت

همانطور که در تصاویر زیر میبینید این نوع کلاف قابلیت نصب بر روی دیوار کشی های مختلف را دارد.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما میتوانید کف کار کلاف ساده درب خود را نا بازه 18 سانتی متر مطابق با نیاز خود تغییر دهید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما با نزدیک نمودن فریم به سمت راه پله، میتوانید کلاف خود را با سنگ راه پله هم لول کنید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما با نزدیک نمودن فریم به سمت واحدها، میتوانید کلاف خود را با سنگ واحدها هم لول کنید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما میتوانید بند کشی کار خود را از سمت راه پله حذف کرده و نمای زیباتری را داشته باشید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما میتوانید بند کشی کار خود را از سمت واحد ها حذف کرده و نمای زیباتری را داشته باشید.

همانطور که در تصویر زیر میبینید شما میتوانید کلافی داشته باشید که از دو جهت لقاز کار شما را در بر میگیرد.

0%