درب دودبند – تضمینی بر سلامت هوای محیط

یک مورد اساسی و قابل توجه که برای حفظ سلامتی باید رعایت شود سلامت هوای محیط است. شرط لازم برای بقا، و موردی که شاید بتوان آن را یک نقطه ضعف برای نسل بشر دانست. در زمان آتش سوزی و حریق، در جاییکه شعله و حرارت آتش وجود ندارد، ورود دود و گاز های سمی …

درب دودبند – تضمینی بر سلامت هوای محیط ادامه »