امیر درب

NEPA – نامی بزرگ در استاندارد ایمنی

استاندارد های ایمنی، اهمیت آن ها، و تلاشی که برای گسترش این استاندارد ها انجام شده است، را میتوان یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه گسترش استاندارد و استانداردسازی زمینه های مختلف نام برد. همانگونه که در مطالب قبلی عنوان شد، استاندارد های ایمنی طیف وسیعی از استاندارد های ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان های …

NEPA – نامی بزرگ در استاندارد ایمنی ادامه »

استاندار های ایمنی – معرفی استانداردهای ایمنی، تاریخچه و ارائه دهندگان …

پیشتر در مورد تعریف استاندارد، تعاریف و ماهیت آن صحبت کردیم، اکنون میخواهیم در مورد نقش این استاندارد ها در مورد ایمنی در محیط کار و چگونگی برخورد استاندارد با مقوله مهم و حیاتی ایمنی بیشتر آشنا شویم.  استانداردهای ایمنی جزو مهمترین استاندارد هایی است که تا کنون تبیین و تدوین شده اند. هر گونه قصور …

استاندار های ایمنی – معرفی استانداردهای ایمنی، تاریخچه و ارائه دهندگان … ادامه »