دستگیره آنتی پنیک – ساختار و کارکرد آن

در صورتی که به ساختار ظاهری درب های مقاوم در برابر حریق و خروج اضطراری دقت کرده باشید، متوجه میشوید که در بیشتر موارد ساختار ظاهری و دستگیره آنها با دستگیره های معمولی تفاوت دارند، این ساختار ممکن است برای شما عجیب به نظر برسد. در این مطلب به بررسی چگونگی پیدایش این نوع دستگیره ها یعنی …

دستگیره آنتی پنیک – ساختار و کارکرد آن ادامه »