بهترین محل برای نصب درب ضد حریق

درب های ضد حریق را کجا نصب کنیم ؟

درب های ضد حریق به عنوان یکی از مهمترین درب های ایمنی شناخته می‌ شوند که هر یک از آنها روی ساختمان های متنوع نصب می گردند